Hlavné menu

Usmernenie k zúčtovaniu FP na soc. služby 2019

Termín predloženia zúčtovania finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa zákona č. 448/2008 Z.Z. o sociálnych službách za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 je do 31. mája 2020 .

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk