Hlavné menu

Posudzovanie reprezentatívnosti KZVS

Ak je v príslušnom odvetví uzatvorených viac KZVS, reprezentatívna KZVS môže byť v príslušnom odvetví len jedna , ktorá spĺňa podmienky ustanovené v § 7 ods. 1 zákona o kolektívnom vyjednávaní.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk