Hlavné menu

Rada vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie

Rada vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie navrhuje, koordinuje a kontroluje opatrenia zamerané na práva seniorov a elimináciu negatívnych dôsledkov starnutia populácie. Rada nadväzuje na činnosť Výboru pre seniorov , ktorý bol odborným orgánom ľudskoprávnej rady vlády.

Výbor pre seniorov bol uznesením vlády SR č. 17/2014 zo dňa 8. januára 2014 transformovaný na Radu vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie.

Rada spolupracuje s

  • ministerstvami a inými ústrednými orgánmi štátnej správy,
  • orgánmi miestnej a regionálnej samosprávy,
  • mimovládnymi organizáciami,
  • vedeckými pracoviskami a akademickými inštitúciami.

Kontakt:

Mgr. Lívia Jurová
tajomníčka Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4, 6, 8,
816 43 Bratislava
421-2-20463118
421-917-624 825
e-mail: livia.jurova@employment.gov.sk

(ďalej len „rada vlády“)


Člen rady vlády v zmysle článku 5 ods. 2 Štatútu rady vlády
MILAN KRAJNIAK
minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
a predseda rady vlády

Člen rady vlády v zmysle článku 5 ods. 3 Štatútu rady vlády
MAREK KRAJČÍ
minister zdravotníctva SR
a prvý podpredseda rady vlády

Člen rady vlády v zmysle článku 5 ods. 4 Štatútu rady vlády
LÍVIA JUROVÁ
tajomníčka rady vlády

Členovia rady vlády v zmysle článku 5 ods. 5 písm. a) Štatútu rady vlády
MONIKA FILIPOVÁ
štátna tajomníčka, Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR

KATARÍNA BRUNCKOVÁ
štátna tajomníčka, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

RADOSLAV KUTAŠ
štátny tajomník, Ministerstvo kultúry SR

ĽUBOŠ JANČÍK
štátny tajomník, Ministerstvo financií SR

MICHAL LUCIAK
štátny tajomník, Ministerstvo spravodlivosti SR

LUKÁŠ KYSELICA
štátny tajomník, Ministerstvo vnútra SR

Členovia rady vlády v zmysle článku 5 ods. 5 písm. b) Štatútu rady vlády
BOŽENA KOVÁČOVÁ
Združenie miest a obcí Slovenska

MARGITA VITÁLOŠOVÁ
Konfederácia odborových zväzov SR

IVETA ĎURIŠOVÁ
Združenie samosprávnych krajov – SK8

ANNA GHANNAMOVÁ
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR

LUCIA HREBEŇÁROVÁ
Asociácia univerzít tretieho veku na Slovensku

RENÁTA BÁLINTOVÁ
Sociálna poisťovňa

KVETOSLAVA REPKOVÁ
Inštitút pre výskum práce a rodiny

ERICH HULMAN
Slovenská katolícka charita

PETER DEVÍNSKY
Slovenská humanitná rada

Člen rady vlády v zmysle článku 5 ods. 3 a ods. 5 písm. c) Štatútu rady vlády
JÁN LIPIANSKY
druhý podpredseda rady vlády
Jednota dôchodcov na Slovensku

Členovia rady vlády v zmysle článku 5 ods. 5 písm. c) Štatútu rady vlády
ANNA PETRIČOVÁ
Jednota dôchodcov na Slovensku

ANNA KIRÁLYOVÁ
Jednota dôchodcov na Slovensku

VALÉRIA POKORNÁ
Jednota dôchodcov na Slovensku

MARGITA FABIÁNOVÁ
Jednota dôchodcov na Slovensku

JÁN MATUŠKO
Jednota dôchodcov na Slovensku

MICHAL KOTIAN
Jednota dôchodcov na Slovensku

ANNA OŤAPKOVÁ
Jednota dôchodcov na Slovensku

MÁRIA MUCHOVÁ
Združenie kresťanských seniorov Slovenska

MARTA GREGUŠOVÁ
Združenie kresťanských seniorov Slovenska

PETER MACH
Združenie kresťanských seniorov Slovenska

MILOŠ NEMEČEK
Združenie kresťanských seniorov Slovenska

ĽUBICA GÁLISOVÁ
Fórum pre pomoc starším - národná sieť

PETER GURÁŇ
Fórum pre pomoc starším - národná sieť

ANNA KASANOVÁ
Fórum pre pomoc starším - národná sieť

ZDENA SKOKŇOVÁ
Občianske združenie regióny.sk

Člen rady vlády v zmysle článku 5 ods. 5 písm. d) Štatútu rady vlády
MARIÁN FILČÍK
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny
a rodovú rovnosť

 

Zasadnutie z 21. októbra 2019

Zasadnutie zo 7. júna 2019

Zasadnutie z 18. marca 2019

Zasadnutie z 8. októbra 2018

Zasadnutie z 18. júna 2018

Zasadnutie z 27. marca 2018

Zasadnutie z 9. novembra 2017

Zasadnutie z 30. júna 2017

Zasadnutie zo 17. marca 2017

Zasadnutie z 21.10.2016

Zasadnutie z 24.6.2016

Zasadnutie z 23.11.2015

Zasadnutie z 26.6.2015

Zasadnutie z 20.3.2015

Zasadnutie z 13.10.2014

Zasadnutie z 19.5.2014

Zasadnutie z 27.2.2014

 

ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV  

7. apríl / Svetový deň zdravia 2012 - "Starnutie a zdravie"
1. október / Medzinárodný deň starších osôb

RADA EURÓPY

Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy Rec(2009)6 o starnutí a zdravotnom postihnutí v 21. storočí: udržateľné rámce, ktoré umožnia vyššiu kvalitu života v inkluzívnej spoločnosti

EURÓPSKA ÚNIA

Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk