Hlavné menu

SOS dotácie

Prehľad žiadateľov, ktorým bola schválená dotácia na podporu humanitárnej pomoci v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení neskorších predpisov a §3 nariadenia vlády SR č. 103/2020 Z. z. – „SOS“ dotácie - zverejnené 13.7.2020 (za marec až jún)
 

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk