Hlavné menu

Hospodárska a sociálna rada SR

Hospodárska a sociálna rada SR bola zriadená zákonom č. 103/2007 Z. z. ako konzultačný a dohodovací orgán vlády a sociálnych partnerov na celoštátnej úrovni.

Sociálny dialóg je permanentný proces, ktorý sa začal v októbri 1990 zo slobodnej vôle troch strán - vlády, zamestnávateľov a odborov.

Cieľom činnosti rady je podpora účinného sociálneho dialógu na celoštátnej úrovni medzi štátom a zamestnávateľmi a zamestnancami. Rada je demokratický nástroj riešenia hospodárskeho a sociálneho rozvoja, rozvoja zamestnanosti a zabezpečenia sociálneho mieru.

Sekretariát Hospodárskej a sociálnej rady SR

Sekretariát Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky patrí medzi špecializované organizačné útvary Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a je v priamej riadiacej pôsobnosti ministra.

Kontakt:

Ing. Andrea Strečková
tajomníčka
tel.: 02/2046 1858
e-mail: andrea.streckova@employment.gov.sk


Všetko o Hospodárskej a sociálnej rade SR

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk