Hlavné menu

Informácia o prebiehajúcich konzultáciách s podnikateľskými subjektmi k pripravovaným materiálom legislatívneho a nelegislatívneho charakteru v gescii MPSVR SR

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadne správy
 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk