Hlavné menu

Aktuality

23.04.2020

O príspevky prvej pomoci môžu žiadať ďalšie skupiny

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo už štvrté opatrenie v rámci projektu „Prvá pomoc“ zamestnancom, zamestnávateľom a SZČO. Vďaka nemu môžu žiadať o príspevky aj SZČO, ktorým nevznikla povinnosť platiť odvody na nemocenské a dôchodkové poistenie, aj jendoosobové s.r.o.

Viac

22.04.2020

Ministerstvo vypláca peniaze žiadateľom o prvú pomoc

Európska komisia schválila 21. apríla 2020 navrhovanú schému štátnej pomoci a dala projektu „Prvá pomoc“ definitívnu zelenú. Odobrila nám aj výnimku pri podnikoch v ťažkostiach. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny tak už vyplácajú žiadateľom príspevky. Doteraz spracovali 18 846 dohôd o poskytnutí finančného príspevku. Ďalšie tisícky žiadostí administrujú a pripravujú na odoslanie žiadateľom.

Viac

22.04.2020

Zastavme násilie v čase izolácie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom svojho Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch spolu Koordinačným metodickým centrom pre rodovo podmienené a domáce násilie Inštitútu pre výskum práce a rodiny pomáhajú v tomto náročnom krízovom období chrániť tých najzraniteľnejších - deti a ženy, ktoré sú obeťami domáceho násilia.

Viac

 
21.04.2020

Zariadenia sociálnych služieb ako subjekty hospodárskej mobilizácie

Ministerstvo v dnešnej mimoriadne zložitej situácií považuje za absolútnu prioritu ochranu tých najrizikovejších skupín obyvateľov. Aktuálne sa pozornosť upriamuje predovšetkým na minimalizovanie ohrozenia zdravia a života seniorov a ľudí, u ktorých existuje zvýšené riziko prenosu vírusu COVID–19. Jedným z opatrení je aj vyhlásenie zariadení sociálnych služieb za subjekty hospodárskej mobilizácie.

Viac

20.04.2020

Nezamestnanosť sa v marci mierne zvýšila

Miera evidovanej nezamestnanosti stúpla v marci z 5,05 % na 5,19 %. Celková nezamestnanosť vzrástla na 6,21 %. Oproti februáru sa tak zvýšila o 0,08 percentuálneho bodu, medziročne vzrástla o 0,02 p. b. Minulý mesiac tak evidovali úrady práce spolu 170 867 záujemcov o prácu. Voľných miest bolo k dispozícii necelých 85-tisíc.

Viac

17.04.2020

Pomáhame zabezpečovať ochranu zariadení sociálnych služieb

MPSVR SR od začiatku vypuknutia mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením vírusu COVIS-19 a po koordinácií s poskytovateľmi sociálnych služieb a ďalšími odborníkmi zabezpečovali vydávanie záväzných postupov a nariadení pre všetkých poskytovateľov sociálnych služieb. Cieľom je minimalizovanie ohrozenia zdravia a bezpečnosti seniorov a ľudí s komplikovaným zdravotným stavom, ktorí sú primárnymi klientmi zariadení sociálnych služieb.

Viac

 
17.04.2020

Úrady odoslali na podpis viac ako 5000 dohôd k prvej pomoci

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny zaslali žiadateľom 5 234 dohôd o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“. Ďalšie tisícky žiadostí spracúvajú a pripravujú na odoslanie. Po podpísaní dohôd, doručení príslušnému úradu práce a ich zverejnení v Centrálnom registri zmlúv začnú úrady posielať žiadateľom financie na náhradu mzdy alebo straty príjmu zo zárobkovej činnosti.

Viac

17.04.2020

Spúšťame „kurzarbeit“ a ďalšiu pomoc pre zamestnávateľov

O príspevky na podporu udržania zamestnanosti môžu v rámci projektu sociálnej pomoci žiadať ďalšie skupiny zamestnávateľov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spustilo tretie opatrenie, ktoré pomôže zamestnávateľom zachovať pracovné miesta v čase pandémie koronavírusu.

Viac

17.04.2020

Ministerstvo predĺži infolinku sociálnej pomoci

Podnety žiadateľov na infolinke narastajú s postupným rozširovaním opatrení projektu sociálnej pomoci pre zamestnancov a pomoci pre zachovanie pracovných miest pre zamestnávateľov a živnostníkov. Pre predĺženie a posilnenie dostupnosti poskytovania informácií pre žiadateľov prostredníctvom infolinky, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje verejné obstarávanie na služby call centra.

Viac

 
15.04.2020

Píspevky z prvej pomoci môžu žiadať aj umelci či športovci

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spresnilo v metodickom usmernení pre úrady práce definíciu žiadateľov o príspevky na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti. Reaguje tak na informácie o zamietaní žiadostí o príspevky pre túto skupinu žiadateľov.

Viac

15.04.2020

Úrady spracovali prvé žiadosti o príspevky

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny už spracovali prvé žiadosti o príspevky na udržanie zamestnanosti v rámci prvej pomoci zamestnancom, zamestnávateľom a SZČO. Žiadateľom, ktorí zaslali správne vyplnené dokumenty, už zasielajú dohody o poskytnutí finančného príspevku. Po ich podpísaní, doručení príslušnému úradu práce a zverejnení v Centrálnom registri zmlúv im následne zašlú na účet schválené financie na náhradu mzdy alebo straty príjmu zo zárobkovej činnosti.

Viac

14.04.2020

Testovanie klientov zariadení sociálnych služieb

Klienti zariadení sociálnych služieb, ale aj ľudia bez domova, či deti prichádzajúce do Centier pre deti a rodiny budú testovaní na koronavírus COVID-19. Rozhodla o tom vláda SR, ktorá 14. apríla schválila „Plán riešenia znižovania rizika vzniku a šírenia ochorenia COVID-19“. Podľa neho budú noví, ale aj staronoví klienti budú pred nástupom do zariadenia sociálnych služieb, resp. do Centra pre deti a rodinu testovaní na prítomnosť koronavírusu.

Viac

 

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk