Hlavné menu


Regionálne centrá sociálnej ekonomiky

Regionálne centrá sociálnej ekonomiky – úradné hodiny:

Pondelok:  8:00 – 15:00
Utorok:      8:00 – 15:00
Streda:       8:00 – 17:00
Štvrtok:      8:00 – 15:00
Piatok:       8:00 – 14:00

Regionálne centrá sociálnej ekonomiky – kontakty:

Banská Bystrica            
Adresa: Janka Kráľa 2, 974 01 Banská Bystrica

Mgr. Ján Baláž, manažér RC SE
Telefón: +421 915 916 169
E-mail:

Mgr. Elena Krajčiová, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 918 959 053
E-mail:

Mgr. Lívia Adamová, koordinátorka RC SE
Telefón +421 918 421 475
E-mail:

Košice              
Adresa: Krivá 21, 040 01 Košice

Ing. Adam Šepetka, manažér RC SE
Telefón: +421 917 991 226
E-mail: adam.sepetka@ia.gov.sk

Mgr. Ľuboš Kužilla, koordinátor RC SE
Telefón: +421 918 591 202
E-mail:

Mgr. Anežka Kuchtová, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 918 959 067
E-mail:

Mgr. Radko Tokár, koordinátor RC SE
Telefón: +421 917 991 238
E-mail:

Prešov              
Adresa: Levočská 3, 080 01 Prešov
 
Mgr. Nataša Milistenferová, manažérka RC SE
Telefón: +421 915 816 288
E-mail:

PhDr. Zdenka Hudáková, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 915 816 289
E-mail:

PhDr. Lenka Kurhajcová PhD., koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 991 237
E-mail:

Mgr. Martina Drobňáková PhD., koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 991 258
E-mail:

Nitra             
Adresa: Svätoplukovo námestie B1, 949 01 Nitra
 
Mgr. Iveta Ďuricová, manažérka RC SE
Telefón: +421 917 991 260
E-mail:

Mgr. Artur Bekmatov PhD., koordinátor RC SE
Telefón: +421 905 315 847
E-mail:

Mgr. Miroslav Černay, koordinátor RC SE
Telefón: +421 917 991 242
E-mail:

Mgr. Martina Jarošová Gašparová, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 918 959 077
E-mail:

Žilina             
Adresa: Mariánske námestie 5, 010 01 Žilina
 
PhDr. Ľubica Lövingerová, manažérka RC SE
Telefón: +421 915 816 291
E-mail:

Mgr. Patricia Beníčková, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 915 816 298
E-mail:

Ing. Jana Plačková, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 991 209
E-mail:

Ing. Alexandra Mikulová, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 625 235
E-mail:

Trenčín             
Adresa: Jesenského 6431, 911 01 Trenčín
 
Mgr. Marcela Beníčková, manažérka RC SE
Telefón: +421 908 691 094
E-mail:

Ing. Dagmar Lukačková, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 915 816 315
E-mail: dagmar.lukackova@ia.gov.sk

Ing. Michala Srvátková, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 991 206
E-mail: michala.srvatkova@ia.gov.sk

Ing. Eva Foltánová, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 908 689 075
E-mail: eva.foltanova@ia.gov.sk

Trnava             
Adresa: Vajanského 617/22, 917 01 Trnava

Ing. Terézia Vančová, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 991 229
E-mail: terezia.vancova@ia.gov.sk

Bratislava             
Adresa: Nevädzová 5, 814 55 Bratislava

Mgr. Veronika Kopernická, koordinátorka RC SE

Telefón: +421 908 562 853
E-mail: veronika.kopernicka@ia.gov.sk


 


  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku