Hlavné menu

Sociálne poistenie

Sociálne poistenie slúži na ochranu obyvateľov v rôznych situáciách (ako napr. materstvo, či pracovná neschopnosť). Povinnosť prispievať do sociálneho poistenia vyplýva zo zákona .

Systém sociálneho poistenia pozostáva z piatich samostatných poistných systémov , ktoré vykonáva Sociálna poisťovňa :


Okrem povinného poistenia však existuje aj dobrovoľné poistenie a to v systéme:

Sadzby poistného na jednotlivé druhy poistenia a do rezervného fondu solidarity sú určené percentuálnou sadzbou z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období.

Filozofia právnej úpravy systému sociálneho poistenia vychádza predovšetkým z kombinácie princípu zásluhovosti, z princípu individuálnej zodpovednosti a z princípu osobnej participácie poistenca na tvorbe zdrojov a primeranej miery solidarity.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti