Hlavné menu

Sumy príspevkov pre rodičov

príspevok pri narodení dieťaťa

829,86 € - dieťa narodené z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní
151,37 € - dieťa narodené zo štvrtého a ďalšieho pôrodu alebo dieťa, ktoré sa nedožilo 28 dní
+ 75,69 € /dieťa - dvojčatá a viacerčatá

príspevok na viac súčasne narodených detí 110,36 €
prídavok na dieťa 24,34 €
príplatok k prídavku na dieťa 11,41 €
rodičovský príspevok 220,70 €
rodičovský príspevok polovičný 110,35 €
rodičovský príspevok dvojičky 275,88 €
rodičovský príspevok trojičky 331,05 €

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti