Hlavné menu

Priemerné príjmy neverejných poskytovateľov soc. služieb z finančného príspevku MPSVR SR

Priemerné príjmy neverejných poskytovateľov sociálnej služby z poskytnutého finančného príspevku podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách u vybraných druhov sociálnej služby v prepočte na prijímateľa sociálnej služby na rok podľa jednotlivých vyšších územných celkov za rozpočtový rok 2018 podľa údajov z uzatvorených zmlúv o poskytnutí tohto finančného príspevku medzi neverejnými poskytovateľmi sociálnej služby a ministerstvom na rozpočtový rok 2018 (v eurách).

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách § 34 § 37 § 38 § 39
VÚC/druh sociálnej služby Zariadenie podporovaného bývania Rehabilitačné stredisko - ambulantná forma Domov sociálnych služieb - pobytová forma Domov sociálnych služieb - ambulantná forma Špecializované zariadenie - pobytová forma Špecializované zariadenie - ambulantná forma
Banskobystrický 3 817,13 1 064,63 5 367,03 2 611,59 5 367,52 0,00*
Bratislavský 3 654,00 1 725,63 5 226,17 2 651,58 5 361,44 2 752,18
Košický 2 708,15 1 435,53 5 274,32 2 594,71 4 959,00 0,00*
Nitriansky 3 335,58 1 513,84 5 280,09 2 698,46 5 255,54 2 339,02
Prešovský 2 703,69 2 242,28 5 303,95 2 638,49 5 238,33 2 491,99
Trenčiansky 0,00* 0,00* 4 802,78 2 582,01 5 449,36 2 587,03
Trnavský 0,00* 0,00* 5 137,67 0,00* 5 211,00 0,00*
Žilinský 4 123,80 0,00* 5 164,07 0,00* 5 154,75 2 702,60
* v územnom obvode príslušného vyššieho územného celku nebola na rozpočtový rok 2018 uzatvorená žiadna zmluva o poskytnutí finančného príspevku podľa § 78a zákona o sociálnych službách o poskytnutí tohto finančného príspevku na spolufinancovanie zariadenia sociálnych služieb tohto druhu
 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti