Hlavné menu

Priemerné príjmy neverejných poskytovateľov soc. služieb z finančného príspevku MPSVR SR

Priemerné príjmy neverejných poskytovateľov sociálnej služby z poskytnutého finančného príspevku podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách u vybraných druhov sociálnej služby v prepočte na prijímateľa sociálnej služby na rok podľa jednotlivých vyšších územných celkov za rozpočtový rok 2019 podľa údajov z uzatvorených zmlúv o poskytnutí tohto finančného príspevku medzi neverejnými poskytovateľmi sociálnej služby a ministerstvom na rozpočtový rok 2019 (v eurách).

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách § 34 § 37 § 38 § 39
VÚC/ druh sociálnej služby Zariadenie podporovaného bývania Rehabilitačné stredisko Domov sociálnych služieb - pobytová forma Domov sociálnych služieb - ambulantná forma Špecializované zariadenie - pobytová forma Špecializované zariadenie - ambulantná forma
Banskobystrický 3 880,80 3 321,60 6 038,28 3 806,12 5 472,00 0,00*
Bratislavský 3 777,49 2 748,61 5 875,20 3 868,04 5 909,31 3 884,31
Košický 3 194,46 2 118,74 5 705,14 3 946,87 5 421,68 0,00*
Nitriansky 4 068,00 2 136,00 5 836,73 3 977,14 5 807,27 3 692,31
Prešovský 3 205,89 2 331,43 5 777,73 3 864,71 5 746,02 3 812,57
Trenčiansky 0,00* 0,00* 5 316,44 3 957,24 6 013,09 3 806,12
Trnavský 0,00* 0,00* 5 944,84 0,00* 5 954,31 3 264,00
Žilinský 4 656,00 0,00* 5 572,57 0,00* 5 912,47 3 920,29
* v územnom obvode príslušného vyššieho územného celku nebola na rozpočtový rok 2019 uzatvorená žiadna zmluva o poskytnutí finančného príspevku podľa § 78a zákona o sociálnych službách o poskytnutí tohto finančného príspevku na spolufinancovanie zariadenia sociálnych služieb tohto druhu

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk