Hlavné menu


Aktuality

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní dopadov koronavírusu, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prijímajú od 6. apríla 2020 od 12:00 žiadosti o príspevky na mzdy zamestnancov od zamestnávateľov, ktorí museli povinne zatvoriť prevádzky. Od stredy, 8. 4. 2020, budú môcť od 12:00 žiadať o príspevky aj ostatní záujemcovia, a to zamestnávatelia s poklesom tržieb a SZČO.

Viac

 
 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR dnes navrhne vláde SR krízové riešenie starostlivosti pre bezdomovcov. Návrh počíta s navýšením finančného príspevku pre nocľahárne. Vďaka opatreniu budú môcť poskytovať nielen prenocovanie, ale aj pobyt počas dňa. Zároveň ministerstvo navrhuje, aby bol príspevok poskytnutý na každé miesto v zariadení sociálnych služieb, a to bez ohľadu na to, či je obsadené.

Viac

Poslanci NR SR schválili ďalšie opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu zamestnancov, zamestnávateľov, rodín aj nezamestnaných v čase pandémie koronavírusu. Ide o zmeny v Zákonníku práce či v oblasti sociálneho poistenia.

Viac

MPSVR SR reaguje na mimoriadnu situáciu radom opatrení, ktoré dnes schválila vláda SR. Ide o zmeny v ošetrovnom, nemocenskom v karanténe, o príspevok na mzdy zamestnancov, ako aj príspevok na minimálne odvody a ušlý príjem pre živnostníkov. Zmeny začnú platiť okamžite po schválení parlamentom a podpise prezidentkou SR.

Viac

 
Novým ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny je Milan Krajniak. Je súčasťou vlády premiéra Igora Matoviča, ktorú vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová 21. marca 2020. Na čele rezortu vystriedal po ôsmich rokoch Jána Richtera.

Viac

Celková miera nezamestnanosti sa vo februári tohto roku udržala na januárovej hodnote 6,13 %, medziročne poklesla o 0,22 p. b. Evidovaná nezamestnanosť však medzimesačne vzrástla 0,07 p. b a dosiahla 5,05 %. Medziročne sa znížila o 0,11 p. b. Trh práce eviduje stále viac ako 90-tisíc voľných pracovných miest.

Viac

V aktuálnej situácii, ktorá súvisí so šírením ochorenia COVID-19, vyzýva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zamestnávateľov, aby tam, kde je to možné, umožnili zamestnancom pracovať z domu.

Viac

 
Napriek celkovému blahobytu Európskej únie je takmer štvrtina Európanov stále ohrozovaná chudobou alebo sociálnym vylúčením. Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu je jadrom stratégie Európa 2020. Komisia preto vyčlenila na obdobie 2014 – 2020 prostredníctvom Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) pre Slovensko vyše 64 miliónov eur.

Viac

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu je pre ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia, nariadená povinná 14-dňová karanténa. Ministerstvo práce, sociálnych vecí rodiny SR preto odporúča zamestnancom, ktorí sa vracajú zo zahraničia, oboznámiť sa s aktuálnymi pokynmi a odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. Zároveň je žiaduce, aby o svojom návrate z takejto oblasti informovali aj zamestnávateľa.

Viac

MPSVR SR v súvislosti s koronavírusom upriamuje pozornosť na preventívne opatrenia, ktoré sa týkajú všetkých organizácií rezortu, predovšetkým však úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, detských domovov, či sekundárne zariadení sociálnych služieb, a pod. Ide o inštitúcie, ktoré prichádzajú do kontaktu so zvýšeným počtom ľudí.

Viac

 

Viac aktualít Všetky aktuality Všetky aktuality Menej aktualít pocet